Principals títols integrats

 


 

Títols integrats especials i altres

 

 

Els títols de transport integrats vigents l’exercici 2020 són:

 • T-casual: Títol unipersonal i horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).
  No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.
 • T-casual Treb. Aeroport: Títol personal i intransferible, títol horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones), amb validesa a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la líniaL9 Sud.
  Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del titular i de la preceptiva acreditació de treballador/a de l'Aeroport de Barcelona – El Prat Josep Tarradellas.
 • T-grup: Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).
 • T-usual: Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.
 • T-jove: Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.
  La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 25 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.
 • T-dia: títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 24 hores a partir de la primera validació, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).
 • T-familiar: Títol multipersonal i horari, de 8 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).
  No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.
  Aquest títol entrarà en vigor l’1 de març de 2020.
 • T-aire: consulteu condicions a atm.cat
 • T-16: consulteu condicions a atm.cat


   

CADUCITAT DELS TÍTOLS 2020

Tots els títols de transport adquirits durant l’any 2020 seran vàlids fins al 31 de desembre de 2021 i per tant no hauran de ser bescanviats.

Els títols T-compensació covid tenen la seva pròpia caducitat, així com la targeta T-16 i la targeta T-verda.

Es bescanvien els títols que no siguin operatius com a conseqüència d’un mal funcionament de les màquines de validació. En canvi, no donen dret a un bescanvi ni a una compensació:

 • Les targetes malmeses per la persona usuària.
 • Les targetes caducades i utilitzades de manera parcial.
 • Les targetes vigents i utilitzades de manera parcial.
 • La pèrdua o sostracció d’una targeta (incloent-hi les personalitzades).